Foredrag og workshops

Foredrag og workshops med mange nuancer

Vær sikker på en oplevelse der bringer dig nærmere kroppen og dig selv og andre.
Jeg kalder på forundringsparathed og lyst til at vække den indre nysgerrighed.
Jeg tager jævnligt ud pr. invitation og forespørgsel bl.a. i kommunalt regi, for patientforeninger og dagskoler, men jeg har også tilbagevendende arrangementer på hjemadressen i Ribe.

Overskrifter og indhold kan være meget varieret, men fællesnævnere er spændende områder som bevægelse, leg, kropsbevidsthed, nærværsoplevelser, kropslige/mentale relationer og håndtering af kropslige/mentale udfordringer af forskellig art.

Det er gavnligt for os mennesker at blive rystet passende på en empatisk og hensigtsmæssig måde, især sammen med andre.

Udfordringer kan mødes fra flere vinkler i form af bevægelse, leg og når kroppen inddrages.

Du kan kontakte mig for nærmere oplysninger og aftaler på 22131163.

De bedste hilsener

Dennis.

Foredrag/Workshops - Efterår 2019
Groundet, afspændt og fuld af liv - En bevægende workshop

En teoretisk og praktisk aften med kroppen som guide:

- Lær at stå styrket i dig selv med god jordforbindelse.
- Bliv afspændt med friere vejrtrækning.
- Opnå mere ro og fokus gennem centrerende øvelser.
- Oplev at være livfuld gennem opmærksom bevægelse.


Kropsbevidsthed giver selvbevidsthed.
Venskab med kroppen giver selvværd.
Accept af dig - som du er, med det du har med - letter ubehag og spændinger i kroppen.

Kroppen er et mysterium og alligevel så tæt på.
Din krop er din kontakt til omverden og - selvsagt måske - dig selv. Det sker gennem sansning og bevægelse.

Enhver ønsket indre forandring lettes ved at kroppen bliver din guide. Men hvad gør du, hvis forholdet til kroppen er svært? Der kan være hændt mange ting hen ad vejen, der ikke gør det så nemt.
Der kan være smerter, spændinger eller uro.
Selvsyn og selvværd præger en krop.

Uanset hvordan dit syn på din krop er - for stor, for lille, ikke tilstrækkelig, for smertende, for besværet osv. - så er din krop kontakten til et værdifuldt liv og den vil dig ubetinget det bedste, hvis du giver dig selv lov til at møde den.

Det basalt vigtige er at finde en anerkendelse af din krop. At lære den at kende som mere end bare et transportmiddel og noget der bare skal yde, når det ønskes.

Der er mange givende øvelser med opmærksomhed på og fornemmelse af din sindsstemning, følelsesliv, vejrtrækning, jordforbindelse, tyngde, midtlinje, balance og ikke mindst din indre energi, der kan hjælpe dig godt på vej og lette din navigation.

Du vil blive præsenteret for nogle få let-tilgængelige af de øvelser og en passende baggrund af viden for at kunne arbejde sikkert og motiveret med dem.

Øvelserne bliver tilpasset din fysiske formåen og du bliver inviteret til at finde nye muligheder. Du kan fortsætte direkte med øvelserne fremadrettet.

 

Tag tøj på du kan røre dig i.

Dato og Tidsrum: Onsdag d. 18 september kl. 18.30 - 21.00

Sted: Midtfenner 14, 6760 Ribe

Pris: 375 kr.

Antal: Max. 8 deltagere.

Underviser: Dennis Næsby, Fysioterapeut og Body Movement Terapeut.

Tilmelding og betaling pr. MobilePay til 22131163.

Info-aften om Fri bevægelse/dans

"Findes sådan noget virkelig i Ribe? Kan sådan noget lade sig gøre? Det er da helt vidunderligt!" udbrød en deltager efter første gang med de andre "dansere".

Fri Dans og Bevægelse er stadig mere søgt - og med rette.

På denne gratis aften kan du høre mere om hvorfor det repræsenterer frihed på flere områder...og hvordan de områder hænger sammen.

Hør også om den gavnlige effekt på energi, gennemstrømning, afspænding og nervesystem. Den indre glæde der er ved at turde give slip på egne forestillinger og overbevisninger.
Det styrkende og lettende møde med kroppen og vejrtrækningen som altid trofaste støtter...

...og prøv det på din egen krop og dit sind.

 

Dato og tidsrum: Mandag 26 aug. kl. 19.00 - 20.30.

Sted: Midtfenner 14, Øster Vedsted, 6760 Ribe.


Aftenen er gratis og består af 45 min. teori og 45 min. guidet bevægelse til musik.
Underviser er Dennis Næsby, Fysioterapeut og Body Movement Terapeut.
Max. 15 deltagere.

Tilmelding nødvendig på Kontakt herunder eller på 22131163.

Baggrund:

Bevidsthed, tillid, tryghed, bevægeglæde, kreativitet, anerkendelse, ansvarlighed og samhørighed er nogle af nøgleordene, når du bevæger dig ind i et rum af frihed. Det gælder også i livet som helhed.

I Fri Dans og Bevægelse i Ribe er målet også rejsen. Opdagelsesrejsen fra de første til de sidste toner, der oftest rækker længere end selve begivenheden.

Det frie møde med kroppen er bevidst og optimalt set ikke-vurderende. Kroppen får lov at ytre sig på sin egen måde og du får mulighed for at følge dine egne afgrænsende vaner og tanker.

Det kan altså ses som en form for meditation i bevægelse.
Afspænding, glæde og ro i bevægelserne.
En meget kraftfuld opløser af stresstendenser og en venlig modpol til en travl hverdag.

Kontakt

Dennis Næsby

Midtfenner 14

6760 Øster Vedsted, Ribe

​​Mobil: +45 22131163

E-mail: traekvejret@gmail.com